Kontakt

TALEX INVEST d.o.o.

Privredno društvo za izvođenje radova u građevinarstvu Beograd

11000 Beograd, Kronštatska 5

Matični broj: 20550236

PIB: 106181518

tekući račun: 160-359253-84 Banca Intesa

011 3670 935

063 373 381

kosic.vesna@gmail.com